τύχη Τσάρλυ

dessin soldat

«Ο εχθρός σας, επομένως, να περιορίσει σας δίνει το σχήμα σας και ιδρύει». Αυτή η φράση του Saint-Exupéry εκφράζει αρκετά καλά την κατάσταση μας, στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του έτους 2015. Ο εχθρός με αναγκάζει να εξελιχθούν σύμφωνα με τους κώδικες της, μέσα σε μια περιοχή που έχει περιορίσει. Je suis d’abord prisonnier. Il choisit le terrain et m’astreint à y rester confiné. Des deux données humaines immuables, l’espace et le temps, il m’ôte l’espace. Ôter l’espace au temps c’est un peu ôter Laurel à Hardy. L’autre unité continue de vivre, mais elle est défigurée. Elle a perdu l’équilibre offert par l’altérité de son conjoint. Le temps n’est pas le même suivant l’espace dans lequel il évolue. La géographie accomplit le destin avec une mesure aussi précise que le sablier. Συνέχισε να διαβάζεις “τύχη Τσάρλυ”