D & rsquo; איפה אתה מדבר ?

זמן וכיוון

אנחנו בהחלט מבינים משהו על התרבות המודרנית אם איננו הראשון להודות שזה קונספירציה אוניברסלי נגד כל סוג של חיים פנימיים.

צרפת נגד רובוטים (1946). ז'ורז' ברנאנוס

 

עמנואל Di רוזטי היה עיתונאי במשך כמה שנים. הוא היה קצין Etranger גדוד צבא 2nd חי"ר. הוא גם עבד בתעשיית היוקרה. עכשיו זה עסק קטן. מפת הדרכים הזו היא התוצאה של ההשתקפויות שלו על עיתונות, על ספרות, הדת הקתולית, בין היתר. היא נמצאת תחת האור וסמכות המיטיב של ז'ורז' ברנאנוס, במיוחד בחיבורו "צרפת נגד הרובוטים".