Gdzie ty mówisz ?

Czas i kierunek

Nie rozumiemy absolutnie nic ze współczesnej cywilizacji, chyba że najpierw przyznamy, że jest to powszechny spisek przeciwko wszelkim rodzajom życia wewnętrznego..

Francja przeciwko robotom (1946). Georges Bernanos

 

Emmanuel Di Rossetti był dziennikarzem przez kilka lat. Był oficerem armii w 2. Pułku Piechoty Cudzoziemskiej. Pracował również w branży luksusowej. Jest teraz małym przedsiębiorcą. Ten roadbook jest wynikiem jego przemyśleń na temat dziennikarstwa, o literaturze, o religii katolickiej, pośród innych. Znajduje się pod życzliwym i świetlistym autorytetem Georgesa Bernanos, szczególnie jego eseju „Francja przeciwko robotom”.