D & rsquo; nơi đang nói ?

Thời gian và phương hướng

Chúng tôi hoàn toàn không hiểu gì về nền văn minh hiện đại nếu trước tiên chúng tôi không thừa nhận rằng đó là một âm mưu phổ quát chống lại tất cả các loại cuộc sống nội tâm.

Pháp chống lại robot (1946). Georges Bernanos

 

Emmanuel Di Rossetti đã là một nhà báo trong nhiều năm. Ông là một sĩ quan quân đội trong Trung đoàn Bộ binh Ngoại giao 2. Ông cũng làm việc trong ngành công nghiệp xa xỉ.. Bây giờ anh ấy là một doanh nhân nhỏ. Lộ trình này là kết quả của những phản ánh của ông về báo chí, về văn học, về tôn giáo công giáo, trong số những người khác. Ông là người dưới quyền lực nhân từ và sáng dạ của Georges Bernanos, đặc biệt từ bài tiểu luận "Pháp chống lại robot".